DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Bibliotheken VANnU en Het Markiezaat fuseren per 1 januari 2020

Op 3 juli 2019 hebben de Raden van Toezicht van Bibliotheek VANnU en Bibliotheek Het Markiezaat hun goedkeuring verleend aan de fusie tussen beide organisaties op 1 januari 2020. Een belangrijke voorwaarde blijft, dat het voornemen om in 2019 een convenant tussen gemeenten en bibliotheken te sluiten, wordt gerealiseerd. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over regionale samenwerking en over kwaliteit en continuïteit van het bibliotheeknetwerk en -diensten, waarbij ook ruimte is voor lokale keuzes.  

 

 

De opdrachtgevende gemeenten onderschrijven de meerwaarde van de grotere bibliotheekorganisatie m.b.t. toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen. Naast de klassieke uitleenbibliotheek groeit de vraag naar een maatschappelijke en educatieve bibliotheek. Een leven lang leren om mee te kunnen blijven doen, mediaopvoeding, digitale vaardigheden, een bijdrage aan geletterdheid; de bibliotheek ontwikkelt met lokale partners programma’s voor kinderen en volwassenen. Deze programma’s worden in scholen, buurthuizen en huiskamers van de stad uitgevoerd.

De nieuwe organisatie is verantwoordelijk voor het bibliotheekwerk in Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.