DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Afscheid Piet Meul als landgoedgids

Piet Meul uit Heerle kreeg deze week uit handen van bestuurslid Otte Stroucken van Brabant Heem de zilveren draagspeld met oorkonde. Dat gebeurde op het landgoed Wouwse Plantage waar Piet 25 jaar als gids de bezoeker vertelde over de historie, de gebouwen en de bewoners van het landgoed.

 

,,Het is altijd meer een hobby geweest, maar vanwege mijn gezondheid gaat het niet meer, ik kan maar een korte afstand meer lopen”, vertelde Piet Meul. Otte Stroucken ging uitgebreid in op het erfgoed waar mensen zorg voor moeten dragen. ,,Piet is zo’n erfgoedheld en die mensen moeten we in ere houden”, gaf Stroucken aan. Naast de taken op het landgoed is Piet ook de vertegenwoordiger in Heerle van heemkundekring ‘De Vierschaer’. Hij was altijd te vinden in de kraam van deze vereniging op de ‘Oranjemarkt’ in zijn dorp. Sinds jaar en dag verzorgt hij in het tijdschrift van de vereniging een rubriek met oude versjes en gedichten en juist afgelopen mei leverde hij zijn honderdste bijdrage. Voorzitter André Dingemans van de heemkundekring sprak de vertrekkende gids ook toe en noemde hem de encyclopedie van het landgoed. Inmiddels hebben enkele andere gidsen het werk overgenomen dat Meul altijd in zijn eentje deed. Piet nam de mensen altijd mee langs het centrum en de gebouwen en door het bos en vertelde in geuren en kleuren de geschiedenis van het landgoed en zijn eigen belevenissen in zijn jeugd, toen de boswachters nog niet mals waren. Ook kinderen die meeliepen vergat hij niet. Hij zorgde er dan wel voor dat zij het kabouterfietsje tegen de boom echt te zien kregen. ,,Als dat er staat, is de kabouter thuis”, liet hij de kinderen weten. ,,Ja, ja. Fietsje weg, kabouter niet thuis”, mompelde de volwassenen dan. Tot de kinderen enthousiast terugkwamen. ,,Zijn fietsje staat er, dan is hij thuis”, riepen ze blij. Dat soort verhalen zullen de bezoekers in de toekomst moeten missen. Na het uitreiken van het draaginsigne werd met de leden van de werkgroep houtzagerij en het bestuur van de kring een toast uitgebracht op het zilveren gidsenjubileum en het afscheid van Piet Meul.