DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Ken uw Wouw – juni 2019

De blik van de fotograaf werd getrokken naar het bovenlicht boven de deur van Nieuwstraat 1, het woonhuis waarin in vroeger tijden de slagerij van Piet Hermans was gevestigd.

 

Een bovenlicht is een raam boven een dichte voordeur, bedoeld om het donker uit de achterliggende gang te verdrijven. In de bovenlichten werd in de tweede helft van de negentiende eeuw een veelal gietijzeren ornament aangebracht. Doorgaans witgeschilderd en symmetrisch vertoont het een in het algemeen rijkversierde, rechtopstaande stam met een weelderig gestileerd wortelstelsel en een bescheiden kruin, waarin zich twee belletjes of klokjes bevinden. Soms, en ook hier in de Nieuwstraat, wordt het geheel gecompleteerd door een viertal, eveneens gietijzeren, hoekstukken. De levensbomen werden in de 19e eeuw gefabriceerd in ijzergieterijen en kundig ontworpen door industriële vormgevers.

 

 

Mevrouw Bastiaanse uit de Haverblok werd door loting winnaar van de cadeaubon met een waarde van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemers Vereniging Wouw. Zij heeft de bon inmiddels in ontvangst kunnen nemen.

 

Wilt u in juni meedingen naar deze prijs ?  Bezoek dan www.dorpsraadwouw.nl  en lees daar hoe u uw inzending op de juiste plaats krijgt. U kunt dat gedurende de gehele maand juni van 2019 doen.

 

 

Onderschrift foto: foto juni 2019