DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 13 juni 2019

Gemeente verkoopt de sporthallen

 

De gemeente Roosendaal wil alle sporthallen binnen de gemeentegrenzen die nog in eigendom zijn privatiseren door ze te koop aan te bieden.

 

De Roosendaalse Lijst stelt dat deze actie voort vloeit uit eerdere besluiten die genomen werden over het gemeentelijke vastgoedbeleid. ,,U geeft aan dat er ook al een onderzoek is verricht naar de verkoopmogelijkheden van deze panden. Tevens kunnen we lezen dat er in 2019 een aanbestedingsprocedure gevoerd gaat worden”, schrijven Eric de Regt en Peter Raijmaekers aan het college van Burgemeester en Wethouders. Toch willen beide briefschrijvers toelichting op het besluit. Zo willen ze weten waarom de sporthallen nu in de verkoop gaan, terwijl het beleid al in 2014 werd vastgesteld. Meteen volgt de vraag om welke sporthallen het gaat en hoe hoog op dit moment de exploitatielasten van die hallen zijn. ,,Worden alleen de sporthallen verkocht of ook de horecagedeelten en door wie is het door u genoemde onderzoek verricht en wat zijn hieruit de voornaamste conclusies en aanbevelingen?”, is een volgende vraag. Tenslotte wil de Roosendaalse Lijst nog weten wat de gevolgen van de verkoop zijn voor gebruikers, medewerkers en beheerder van de hallen en of de gemeente iets over de toekomstige tarieven heeft te zeggen.

 

 

Jongerenroos speciale onderscheiding voor Roosendaalse jongeren

 

De Roosenspeld krijgt er een junior exemplaar bij. Op verzoek van de gemeenteraad komt er een Roosendaalse onderscheiding voor jongeren: De Jongerenroos. Burgemeester Jacques Niederer geeft daarmee uitvoering aan een motie van de gemeenteraad. De gemeenteraad moet die verordening nog wel goedkeuren.

 

 

De Jongerenroos wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar, die zich in de gemeente Roosendaal op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Belangrijk is dat het een activiteit betreft, die door de samenleving ook als zodanig als bijzonder erkend wordt. Als voorbeelden geeft de gemeente aan jongeren die geruime tijd een medemens helpen, zoals ouderen, gehandicapten of zieken of jongeren die activiteiten organiseren met een maatschappelijk belang. Maar dat geldt ook voor het verrichten van vrijwilligerswerk in een culturele vereniging, een sportvereniging. Tot en met 1 november van ieder kalenderjaar kan een voordracht voor een Jongerenroos worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De Jongerenroos wordt uitgereikt door de burgemeester tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Het college vraagt tevoren om advies bij de Jongerenraad. Ieder jaar worden er in beginsel maximaal vijf Jongerenrozen uitgereikt. De Jongerenroos bestaat uit een kunstwerk dat wordt aangeduid als de Jongerenroos. Bij uitreiking van de Jongerenroos wordt een oorkonde uitgereikt en daarbij hoort ook een schriftelijke motivatie.

 

‘Roosendaals Treffen’ voor de dertiende keer

 

Zondag 29 september wordt tussen 12.00 en 17.00 uur in de binnenstad van Roosendaal voor de dertiende keer het Roosendaals Treffen gehouden. Het Roosendaals Treffen zou eigenlijk vorig jaar plaatsvinden als onderdeel van de feestweek in het kader van 750 jaar Roosendaal, maar kon vanwege het slechte weer geen doorgang vinden.

Ondertussen heeft zich al een groot aantal organisaties voor dit evenement aangemeld, maar aanmelden kan nog tot 1 juli via de website: www.hetroosendaalstreffen.nl. Op het Roosendaals Treffen presenteren zich diverse verenigingen en organisaties uit de gemeente Roosendaal. Van cultuur en sport tot gezondheid en politiek, en van natuur en onderwijs tot veiligheid. Ook vinden op zeven podia (zowel binnen als buiten) optredens plaats en op het parcours worden ook demonstaties gegeven. Bedrijven kom je op het Roosendaals Treffen niet tegen, want voorwaarde voor deelname is dat de organisatie geen winstoogmerk heeft. Daarnaast moet de organisatie in de gemeente Roosendaal gevestigd of actief zijn. De kraampjes en podia staan op de parkeerplaats naast het Emile van Loonpark, in het Emile van Loonpark, Vughtstraat, Stadserf, Dominéstraat, Bloemenmarkt, Molenstraat, Tongerloplein en de Markt. Deelname aan het Roosendaals Treffen kost niets. De gemeente biedt kramen en podia met geluidsvoorziening aan. De inrichting van de kramen of overige kosten zijn wel voor eigen rekening.