DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen

Krijgt Roosendaal een ‘kabeloorlog’?

Het heeft er alle schijn van dat er een strijd losbarst om de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Roosendaal. René Heijnen van Digitaal Beter uit Heerle is al maanden actief om de aanleg van het snelle netwerk rond te krijgen.

Vorige week verspreidde Glasvezel Buitenaf uit Almelo ineens folders in het buitengebied met een oproep om naar een voorlichtingsavond te komen. Heijnen is op zijn zachtst gezegd niet blij met deze actie, omdat de kans bestaat dat op deze manier allebei de partijen te weinig inschrijvingen krijgen om de aanleg rendabel te maken. ,,Dan komt er helemaal geen glasvezel in het buitengebied”, geeft de Heerlenaar aan. René Heijnen is sinds vorig jaar onder de naam ‘Buiten Gewoon Snel’ bezig met een initiatief voor de aanleg van het snelle internet. Als reactie heeft Heijnen een mail naar alle bewoners in het buitengebied gestuurd met de tekst dat ze beter niets kunnen ondertekenen en moeten wachten tot de voorlichtingsavonden voorbij zijn. Op 19 februari is er een informatiebijeenkomst in De Afspanning in Heerle, op 12 maart ’s middags in De Spil in Wouwse Plantage en ’s avonds in Nisipa in Nispen. Woensdag 13 maart in ParelMoer in Moerstraten en donderdagmiddag 14 maart in Roosendaal en ’s avonds in Donkenhof in Wouw. Op 20 en 21 februari houdt Glasvezel Buitenaf voorlichtingsavonden in Wouw en Nispen. Volgens René Heijnen is de vergunning al rond, maar hij heeft wel 50% van de 1260 adressen waar hij een brief naar toe gestuurd heeft nodig om met de aanleg te kunnen beginnen. Het verschil tussen beide bedrijven zit in de diepte waarop de kabel wordt gelegd. Bij Heijnen is dat 60 centimeter en bij Glasvezel Buitenaf op 40 centimeter. Ook het aantal providers waar de klanten uit kunnen kiezen varieert. Bij Heijnen is er keuze uit 250, terwijl bij de andere partij slechts een keuze uit vijf aanbieders is. Dat betekent in vele gevallen wisselen van internetaanbieder en een ander mailadres.

Politiek stelt vragen

De Roosendaalse politiek is meteen ingesprongen op het probleem van de glasvezelkabel. De Roosendaalse Lijst, de VLP, het CDA, de lijst Wezenbeek hebben gezamenlijk een brief naar het college gestuurd. ,,Er lijkt nu een ongewenste situatie te ontstaan waarbij de kans bestaat dat beide aanbieders te weinig inschrijvingen krijgen om een en ander rendabel te maken, zodat er, in het meest ongunstige geval, helemaal geen glasvezel wordt aangelegd. Daar is niemand bij gebaat; beide aanbieders niet, maar vooral ook onze inwoners in het buitengebied niet”, schrijven de vier partijen. Dat ze een aantal vragen beantwoord willen zien. Zo willen ze weten of het klopt dat voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied slechts aan één bedrijf een vergunning verleend kan worden. Ook keuzevrijheid vinden de partijen belangrijk voor de inwoners in het buitengebied. Vandaar dat er gestuurd moet worden in het vervolgtraject op meer providers dan de vijf die nu genoemd worden.

 

 

Dorpsraad Wouw wil geen zonnepanelen in het Beekdal

 

De Dorpsraad Wouw ziet geen heil in de aanleg van een groot zonnepark in het dal van de Smalle Beek. Niet alleen zou dit park de natuur aantasten, maar het gebied heeft ook grote archeologische waarde. De Smalle Beek is onderdeel van een ecologische verbindingszone en van dat natuurgebied moet volgens de Dorpsraad afgebleven worden.

Het terrein wat het bedrijf KS NL27 BV uit Enschede op het oog heeft ligt aan de westzijde tegen de Smalle Beek, terwijl aan de noord en oostzijde Het Loopje ligt. Aan de zuidzijde ligt het Kapelanenbosje, een historisch eikenhakhoutbosje, zoals er vroeger veel in het landschap in de regio lagen. Wim Groffen heeft namens de Dorpsraad een brief naar de gemeente gestuurd met de vraag om op korte termijn in gesprek te gaan. Hij is van mening dat eerst gekeken moet worden naar de daken van bedrijven of dat een andere plaats gezocht moet worden. Hij zegt ook verdere stappen niet te schuwen, maar wil eerst het gesprek met de gemeente afwachten. Het gaat in de Spellestraat om twee percelen van elk acht hectare groot.

 

Roosendaal wil extra geld voor 75 jaar bevrijding

Het college van burgemeester en wethouders vraag de Roosendaalse raad om een extra bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen voor de viering van 75 jaar bevrijding in de gemeente Roosendaal.

Samen met het al beschikbaar gestelde budget van € 25.000 voor 'Herdenken en Vieren', trekt de gemeente dan € 100.000 uit voor deze viering. Het programma wordt zodanig vormgegeven dat er in ieder geval in de stad en alle dorpen door de Oranjecomités en Oranjestichtingen op de schaal van de stad en dorpen een programma wordt georganiseerd. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd die voor alle inwoners van Roosendaal toegankelijk zijn of voor de gehele gemeente zijn, zoals bijvoorbeeld educatie op scholen en een tentoonstelling in het Tongerlohuys. Nog één keer per vier weken restafval inzamelen.

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt wordt voortaan nog maal één keer in de vier weken huishoudelijk restafval opgehaald in wijken en dorpen. Hiermee hoopt het college het scheiden van huishoudelijke afvalstoffen te stimuleren.

De afgelopen periode is er veel veranderd op het gebied van afval inzamelen. Het inzamelen van schone grondstoffen wordt steeds belangrijker bij het verwerken van afval. Daarnaast stijgt de prijs voor het verbranden van restafval door belastingen en andere heffingen de komende jaren enorm. Verder lopen de contracten met afvalverwerkers in 2022 af. De gemeente Roosendaal heeft er voor gekozen de komende drie jaar verder onderzoek te doen naar afvalscheiding, onder meer naar de effecten van nascheiding als aanvulling op de huidige bronscheiding. Uiteindelijk is het doel het restafval per persoon vanaf 2020 te verminderen tot 100 kg per persoon per jaar met het streven om dit verder terug te dringen naar 30 kg per persoon in 2025.