DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Uitnodiging Open Dag op 12 maart 2019, "SpeelLeerCentrum De Stappen"

De Stappen is een Kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang samenkomen en samenwerken. Een enthousiast en professioneel team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers staat iedere dag voor u en uw kind klaar om te zorgen voor een doorgaande lijn in de brede ontwikkeling van uw zoon en/of dochter. Wij bieden een veilige en vertrouwde basis, een plek waar uw kind echt gezien wordt. We hebben een frisse kijk op kinderen en de manier waarop ze opgroeien en leren. Die is bepalend voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Onze kernwaarden VERTROUW!, WEES BETROKKEN!, ONDERZOEK!, ONDERNEEM!, vormen de basis om kinderen te laten komen tot GROEI!, ieder op zijn of haar niveau. De brede talentontwikkeling van kinderen en een doorgaande ontwikkellijn staan daarbij centraal. Management, leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen met ouders en externe partners om de brede ontwikkeling van alle kinderen optimaal vorm te geven. We doen het hier echt samen! Naast kinderopvang en onderwijs is er binnen het Kindcentrum ook plaats voor andere maatschappelijke partijen. Zo bieden wij nu al in de school wekelijks extra ondersteuning aan bij logopedie (praktijk Schoone), dyslexie (RID), motoriek (kinderfysiotherapie Van Zuilichem) en houden de jeugdprofessional en jeugdverpleegkundige regelmatig spreekuur. Op De Stappen hoort iedereen erbij! De school geeft zo nadrukkelijk invulling aan passend onderwijs en gaat uit van de mogelijkheden van elk kind. Kortom: SpeelLeerCentrum De Stappen is een plek waar ….

 

-       Elk kind van 0 tot 13 jaar het vertrouwen en de ruimte krijgt om te leren op een manier die aansluit bij de persoonlijke ontwikkeling en talenten.

-       Rust, ruis en rumoer mag en kan zijn.

-       Ruimte is voor spel, spelen, onderzoeken, ondernemen en bewegen.

-       Openheid en geborgenheid de samenwerking en betrokkenheid bevorderd

-       Het kinderhart van Wouw klopt!

 Uitnodiging Open Dag op 12 maart

 

Wij nodigen u van harte uit om tijdens onze Open Dag op 12 maart a.s. een bezoek te brengen aan onze school, onze peutergroepen, de kinderopvang en BSO-ruimtes. Deze dag staan de deuren van 13:00 uur tot 16:00 uur open voor nieuwe kinderen, ouders en andere geïnteresseerden. Onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers vertellen u met alle plezier over hun werk, de school, de samenwerking met de ouders en het onderwijs aan de kinderen. Een mooie kans om de kinderen en leerkrachten aan het werk te zien en om meer over onze school te weten te komen. Ook onze 20 collega-scholen van KPO Roosendaal doen mee met deze open dag. Meer informatie over al onze scholen vindt u op www.kporoosendaal.nl en over kinderopvang op www.kober.nl

Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen op onze Open Dag.

 

KPO Basisschool De Stappen

Strijp 2, Wouw

Tel. 0165-302226