DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column advocatenkantoor Wouw: Mandeligheid

Mandeligheid, wat is dat? Het is een vorm van mede-eigendom, die ontstaat wanneer de eigenaren van twee of meer erven in een notariële akte vast leggen dat (een gedeelte van) hun onroerende zaak tot gemeenschappelijk nut van die erven wordt bestemd. Bijvoorbeeld ieder een strook van 0,5 meter breed aanwijzen als gezamenlijke achteruitgang van 1 meter breed. Maar mandeligheid ontstaat ook wanneer een vrijstaande scheidsmuur, een hek of een heg staat op de grens van twee erven die aan verschillende eigenaren toe behoren, èn die grens er in de lengterichting onderdoor loopt. Ook een scheidsmuur tussen twee gebouwen, toebehorend aan verschillende eigenaren, is mandelig.

Een gevolg is dat de kosten van onderhoud, schoonmaken en als nodig vernieuwing, door de gemeenschappelijke eigenaren moet worden betaald. Een mede-eigenaar kan zich slechts onttrekken aan deze betalingsverplichting, door zijn aandeel in de mandelige zaak in eigendom over te dragen aan de mede-eigenaar.  En de kosten daarvan, zoals de notaris, moeten worden betaald door degene die zijn aandeel overdraagt aan de ander.

Een bijzonderheid is dat de kopende mede-eigenaar dan wel verplicht is aan de verkopende mede-eigenaar (als dat nodig is) een erfdienstbaarheid te verlenen. Bijvoorbeeld om het stukje grond dat eerst mandelig was, toch te kunnen gebruiken als uitweg naar de openbare weg.

Kortom, ook aan een op het oog simpele scheidsmuur of schutting kunnen haken en ogen zitten. Heeft u vragen daarover, neem dan gerust contact op. 

Toine Dielissen

 

Advocatenkantoor Wouw

Plantagebaan 55, Wouw

Tel. 0165-743100