DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 17 januari 2019

Burgemeester kijkt in Nieuwjaarsspeech terug op Roosendaal 750 en naar 2019

Burgemeester Jack Niederer heeft in zijn Nieuwjaarstoespraak vooral teruggekeken op de viering van het 750-jarig bestaan van Roosendaal. Daarnaast memoreerde hij de groei van de economie, het onderwijs en de dynamiek van de stad. Hij prees verder de teamgeest in de gemeenteraad en de stad. ,,Die teamgeest zie ik ook op andere plekken terug. Het is bijvoorbeeld prachtig om te zien hoe onze dorpen hun toekomst in eigen hand nemen. Hoe in Nispen de kerk tot dorpshuis verbouwd gaat worden. Hoe Wouw zelf een plan voor de toekomst heeft ontwikkeld, het DNA van Wouw. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun gemeenschap. Ze zoeken elkaar op, stropen de mouwen op en krijgen dingen voor elkaar”, gaf Niederer aan. Hij wees verder op de veranderingen in het sociaal domein, waarbij de regio de handen in elkaar heeft geslagen om de jeugdzorg vorm te geven. Hij wees ook op andere dingen die tot stand gekomen zijn, zoals het unieke WielerExperience in het Red Band Sportpark met de grootste pumptrack ter wereld, de aanpak van de laaggeletterdheid, het oppimpen van de binnenstad en de verduurzaming. Ook voor 2019 zijn er projecten waar hard aan gewerkt zal worden: de armoedebestrijding, verder bouwen aan de onderwijsinfrastructuur en investeren in citymarketing. ,,Opnieuw een jaar van hoop, vertrouwen en optimisme. Opnieuw een jaar van geloof in eigen kracht én in die van de ander. Samen helpen we Roosendaal vooruit”, besloot Niederer zijn toespraak.

Jaarwisseling verliep rustig in de gemeente

Tijdens de viering van oud-en-nieuw is het dit jaar rustig gebleven als er gekeken wordt naar het aantal ongevallen, vernielingen, geweld en ordeverstoringen. Een compleet overzicht is er op dit moment niet, maar de schade aan gemeentelijke eigendommen lijkt mee te vallen.

De brandweer kwam tijdens de jaarwisseling drie keer in actie om te blussen. De politie spreekt in haar rapportage over een vechtpartij en drie mishandelingen. Echt grote incidenten deden zich niet voor. Hulpverleners hebben in de gemeente Roosendaal hun werk kunnen doen zonder dat ze daarbij gehinderd werden. Burgemeester Jacques Niederer zegt in een reactie op dit goede nieuws: ,,Ik wens al onze inwoners en onze samenwerkingspartners het allerbeste voor het nieuwe jaar. De jaarwisseling is in Roosendaal prima en zonder al te veel gedoe verlopen. Gelukkig waren er geen incidenten waarbij agressie of geweld tegen onze hulpverleners werd geuit. We blijven met het openbaar ministerie, politie en de brandweer samen optrekken om de veiligheid voor onze inwoners zoveel mogelijk te garanderen. Dat doen we niet alleen tijdens de jaarwisseling maar het hele jaar door. Met zijn allen zijn we duidelijk over de gezamenlijke aanpak, gevaren en gevolgen.” In het begin van januari kwamen er wel enkele schademeldingen binnen, maar daar zaten geen grote schadegevallen bij. De schade van deze jaarwisseling werd geraamd op 3.600 euro. Bij de jaarwisseling 2012/2013 werd nog voor bijna 77.000 euro vernield. Om vuurwerkschade te voorkomen werden de afvalbakken in de aanloop naar de jaarwisseling afgesloten. Bij de meest gebruikte afvalbakken werden afvalzakken opgehangen, zodat mensen nog steeds hun afval konden weggooien. Andere jaren werd er door vuurwerkafstekers flink wat schade aangericht aan de afvalbakken. Het vervangen van een kleine afvalbak kost € 500 en een opgeblazen grote afvalbak kost de gemeenschap ruim € 1000,-.

Schieten met carbid

Dit keer was het schieten met carbid binnen de gemeente Roosendaal aan regels gebonden. Die regels waren ingesteld naar aanleiding van klachten en gevaarlijke situaties in voorgaande jaren. Toezichthouders van de gemeente Roosendaal legden dit jaar op oudejaarsdag twee carbidschiet-evenementen stil. Dat gebeurde aan de Kerkweg in Nispen en op de Bloesemberg in Roosendaal. In beide gevallen was er sprake van overlast en gevaar, omdat de carbidschieters zich niet hielden aan de nieuwe richtlijnen. In Nispen was de afvuurinstallatie veel groter dan toegestaan. Dat leidde tot zware knallen. Bovendien was de omgeving niet afgezet. Op de Bloesemberg werd carbid binnen de bebouwde kom afgeschoten en dat is verboden.

Roosendaal pakt oneigenlijk gebruik van snippergroen aan

Met het project ‘Snippergroen’ gaat de gemeente Roosendaal het gebruik van gemeentelijk groen door particulieren in Roosendaal reguleren. Met het project wil de gemeente een oplossing bieden voor bewoners die momenteel gemeentegrond in gebruik hebben en zich nog niet gemeld hebben. De aanpak moet ertoe leiden dat ofwel de grond weer in beheer van de gemeente komt, ofwel een koopovereenkomst wordt afgesloten voor het gebruik van de gemeentegrond.

Het afgelopen jaar konden inwoners die snippergroenstroken in bezit hebben zich melden bij de gemeente. Deze stroken grond kon men met het project voor een aantrekkelijk tarief kopen. Omdat nog niet iedereen dit gedaan heeft, gaat de gemeente over tot handhaving. Bij snippergroen gaat het om stukjes grond waar de gemeente Roosendaal eigenaar van is en die door particulieren zonder overleg in gebruik is genomen. Dat leidt tot rechtsongelijkheid. Het komt namelijk voor dat sommige burgers grond in gebruik hebben zonder toestemming van de gemeente, terwijl hun buren destijds keurig hebben gevraagd om het te mogen kopen. De buren hebben dan netjes betaald voor de grond of geen toestemming gekregen. Terwijl de illegale situatie van de buren gewoon in stand blijft. Al het snippergroen is de afgelopen tijd vastgelegd aan de hand van metingen, foto's en gegevens van het Kadaster. Het gaat om circa 700 stukjes grond. Met de gemeenteraad is afgesproken om snippergroen waar dat mogelijk is te koop aan te bieden. Om teleurstelling te voorkomen is het advies aan kopers van snippergroen om vooraf uit te zoeken of de grond eventueel bebouwd mag worden of alleen als groenstrook of tuin kan worden ingericht. Verder zijn er stukjes grond die niet voor verkoop in aanmerking komen, omdat er bijvoorbeeld kabels of leidingen in de grond liggen. Verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers geeft aan dat het beslist geen heksenjacht wordt: ,,We willen vooral graag in gesprek met deze inwoners. Sommige stroken grond zijn al jaren bij particulieren in gebruik en soms zelfs te goeder trouw. We praten met gebruikers van snippergroen over koop of teruggave. Hiermee wordt de historisch scheefgegroeide situatie opgelost. Het gaat ons vooral om rechtsgelijkheid en duidelijkheid voor alle partijen. Iedereen weet dan waar hij aan toe is.”

Roosendaal vindt oplossing voor tekort van 1,7 miljoen euro

De afgelopen maanden is het gelukt om een oplossing te vinden voor het tekort van 1,7 miljoen euro. In september werd het college verrast door een bezuiniging van 1,7 miljoen euro door het Rijk. Hierdoor leek het erop dat 2018 in de min werd afgesloten.

Alle budgetten werden nog een keer goed bekeken en het lukt de gemeente om een oplossing te vinden. De grootste meevaller komt doordat het Rijk 1 miljoen meer heeft gegeven bij het vaststellen van het BUIG-budget. Daarnaast blijft vanuit het personeelsbudget geld over, doordat vacatures niet zijn ingevuld. Wethouder Toine Theunis is tevreden en zegt: ,,We mogen trots zijn op alles wat we de afgelopen maanden met elkaar bereikt hebben; ook omdat we 2018 financieel positief afsluiten. Het was namelijk niet gemakkelijk.”

Gemeentesecretaris Ruud Kleijnen vertrekt

Gemeentesecretaris Ruud Kleijnen begint op 1 februari als gemeentesecretaris van de gemeente Maastricht. Ruud Kleijnen heeft zes jaar in de gemeente Roosendaal gewerkt.

,,Het is lastig om afscheid te nemen van een organisatie waar ik zoveel fijne jaren heb gewerkt. Ik kijk terug op zes mooie jaren waarin we samen veel bereikt hebben, vooral op het gebied van participatief en autonomer werken. De laatste jaren hebben we ons op dit gebied enorm ontwikkeld en daar ben ik trots op", zegt de secretaris.

Roosendaal krijgt in 2021 een nieuw gemeentehuis

De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van het HUIS van Roosendaal. Hierdoor staat niets het nieuwe HUIS van Roosendaal nog in de weg en wordt het stadskantoor op een duurzame en verantwoorde manier omgevormd tot een open en gastvrij HUIS van de stad en de dorpen.

Dat schrijft de gemeente Roosendaal naar aanleiding van het beschikbaar stellen van het krediet voor de aanpassing van het gebouw. Al enkele jaren voeren het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie van de gemeente Roosendaal gesprekken over de toekomstbestendige huisvesting. De raad heeft krediet beschikbaar gesteld om alle kosten, die horen bij het realiseren van het HUIS van Roosendaal, te dekken. Hierdoor kunnen de planvoorbereiding en renovatie van het HUIS van Roosendaal worden vervolgd. De hoogte van het krediet wordt niet bekend gemaakt. De gemeente wil in 2021 het nieuwe onderkomen in gebruik nemen. Door de renovatie is tijdelijke huisvesting noodzakelijk en dat wordt nu onderzocht. Het nieuwe gemeentehuis wordt een huis van en voor iedereen waar inwoners niet alleen terecht kunnen met vragen, maar er ook kunnen samenwerken. Dit geeft een extra impuls aan de verbetering van de dienstverlening. Het gebouw moet een open en gastvrije uitstraling krijgen, die past bij de publieksfunctie en positie die het inneemt in het centrum van de stad.