DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Leonardushof in Wouw wordt afgebroken, maar herrijst

 

In de tweede helft van dit jaar wordt woon-zorgcentrum Leonardushof in Wouw gesloopt. Op dezelfde plaats komt echter een compleet nieuw gebouw, helemaal aangepast aan de eisen van de tijd. Het plan is dat dit in de zomer van 2020 de deuren zal openen.

Van het oude gebouw blijven alleen de kapel en de kelder staan. Op dit moment zijn er in het drie lagen tellende gebouw nog zestig appartementen. In de toekomst worden dat veertig appartementen, maar die zijn wel een stuk groter. Zorginstelling Groenhuijsen geeft aan dat er ook verpleegwoningen in het nieuwe gebouw komen. Al bijna tien jaar waren er plannen om iets aan het gebouw te doen, waarbij gesproken werd over renoveren. Pas later ontstond het idee om het complete gebouw af te breken en er iets nieuws weg te zetten. Nadat over de renovatie werd gesproken, kwam de economische crisis en verdwenen de plannen in de ijskast. Toch was men bij Groenhuijsen van mening dat er iets moest gebeuren. ,,Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd: de appartementen zijn met dertig vierkante meter aan de kleine kant, de badkamers zijn niet ideaal om zorg te verlenen en het is erg donker binnen’’, zegt bestuurder Peter van den Broek.

Een nieuw complex met tuinen

Als het gebouw wordt afgebroken, blijven de fundering en de kelder intact. Op die fundering komt een nieuw complex van twee woonlagen met veertig appartementen. Die krijgen allemaal een eigen badkamer en in het gebouw komen gemeenschappelijke ruimtes en twee tuinen. Er zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met bewoners, medewerkers en vrijwilligers om alle wensen in kaart te brengen. Daaruit bleek dat de bewoners graag wat ruimtes hebben, waar ze zich in alle rust terug kunnen trekken. Maar er komen ook andere voorzieningen, zoals een brasserie en een kapsalon, die ook in het oude gebouw een plaatsje hadden. Bovendien worden op verzoek van de huidige bewoners de gangen wat breder gemaakt in verband met rollators, scootmobielen en rolstoelen. In de afgelopen jaren was er al een opnamestop in Leonardushof. Op dit moment zijn er nog zo’n twintig bewoners en evenveel personeelsleden. De laatste mensen verhuizen uiterlijk in het tweede kwartaal van dit jaar naar andere locaties van Groenhuijsen. Die hebben ze zelf uit mogen kiezen. Dat geldt trouwens ook voor het personeel. Mocht die nieuwe plek hen bevallen, dan kunnen ze daar eventueel blijven. Maar zowel de bewoners als het personeel hebben een ‘terugkeergarantie’ gekregen.’

Een stukje Leonardushofhistorie

Leonardushof kwam tot stand in een tijd waarin nog gesproken werd over een ‘pensiontehuis voor ouden van dagen’. In 1949 kaartte burgemeester Frans Hoebens de mogelijkheid aan om in Wouw een onderkomen te bouwen voor senioren. Het duurde tot 1956 voor de eerste bewoners hun intrek in Leonardushof konden nemen. Niet het gebouw dat nu in de Schoolstraat staat, maar drie appartementencomplexen en een zusterhuis met enkele kamers voor bewoners aan de Nieuwstraat op de plaats waar nu Venpoorten staat. Kort daarna werden plannen gemaakt voor een verzorgingshuis van drie verdiepingen en dat kwam in 1963 aan de Schoolstraat gereed. Er kwam tevens een eigen kapel en een moderne eetzaal. In 1970 werd nog een vleugel langs de Doeldreef aangebouwd en kreeg het gebouw de huidige vorm. Modernisering was ook in de ouderenzorg noodzakelijk en daarom werden in 1984 plannen gemaakt om het gebouw te renoveren. Van twee kamers zou één grote kamer gemaakt worden. De bewoners werden tijdens deze verbouwing in noodgebouwen ondergebracht in de voortuin van het complex. In 1987 was deze renovatie afgerond en keerde de rust terug. Daarna werden links en rechts nog aanpassingen gedaan, maar in het jaar waarin Leonardushof het 63-jarig bestaan viert, gaat het gebouw plat en als een feniks verrijst er een nieuw gebouw uit de overblijfselen van het oude complex.