DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column Letselschade.com: Schade als gevolg van gebrekkig product

De heer Verschuren is al jarenlang een fanatiek wielrenner, een sport waaraan hij veel plezier beleeft. Hij wil steeds graag fietsen met het beste materiaal, met als gevolg  dat hij daar ook behoorlijk veel geld aan uitgeeft. Ondanks deze investering gaat het toch een keer fout. Op het moment dat hij wil versnellen en op de trappers gaat staan, breekt plotseling de nagenoeg nieuwe ketting. Hierdoor verliest de heer Verschuren zijn evenwicht en komt hij hard ten val op het wegdek. Het gevolg is vele schaafwonden, bloeduitstortingen, een verbrijzelde pols en een sleutelbeenfractuur.

Uit nader onderzoek blijkt dat de nagenoeg nieuwe ketting  een gebrek vertoonde, in die zin dat sprake was van metaalmoeheid in de pennen, waarmee de schakels bijeen worden gehouden. In beginsel is de rijwielhandelaar aangesproken waar de fiets en de ketting zijn gekocht, maar die stelt dat hij dit gebrek niet heeft kunnen voorzien en zich dus niet aansprakelijk acht. Voor de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag is het van belang om na te gaan door wie het gebrekkig product in het verkeer is gebracht. Dat is primair de fabrikant van de betreffende ketting. Wanneer die fabrikant zich binnen Europa bevindt, dan kan deze rechtstreeks worden aangesproken. Wanneer de fabrikant buiten Europa is gevestigd, zal de importeur worden benaderd. Doorgaans heeft elke fabrikant/importeur wel een vertegenwoordiger in de diverse landen, wat de communicatie vereenvoudigd. Ook in deze zaak is uiteindelijk de kwestie verder geregeld met de Nederlandse vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar. Het letsel van de heer Verschuren, die werkzaam was in de bouw, heeft een grote impact gehad. Met name het polsletsel heeft geleid tot blijvende invaliditeit en daarmee samenhangende beperkingen. Door deze beperkingen heeft de heer Verschuren zich niet alleen moeten omscholen naar een ander beroep, maar leed hij ook schade doordat hij klussen in en rondom de eigen woning niet meer kon verrichten. Naast de vergoeding van de schade, heeft de betrokken fabrikant ook een zogenaamde recall actie verricht door alle kettingen van de betreffende serie uit de handel te halen en deze te vervangen voor nieuwe exemplaren.

 

Letselschade.com

Tel. 0165-820219