DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column advocatenkantoor Wouw: Consument en algemene voorwaarden: voorbeelden

In de vorige editie besprak ik het bestaan van lijsten waaraan getoetst wordt in hoeverre bedingen in Algemene Voorwaarden bij overeenkomsten met consumenten toelaatbaar zijn of niet. Zoals beloofd geef ik van elke lijst een aantal voorbeelden.

Zwarte Lijst, altijd onredelijk bezwarend zijn bedingen die bijvoorbeeld de bevoegdheid van de consument om te ontbinden of op te schorten beperken. Of die een abonnement na het verstrijken van de looptijd voor een bepaalde tijd verlengen of voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn langer dan een maand. Of het beding waarbij de consument bij voorbaat toestemming geeft de overeenkomst aan een derde over te dragen.

Op de Grijze Lijst staan bedingen die meestal onredelijk bezwarend zijn, maar waarvan de gebruiker tegenbewijs mag leveren. Zoals bedingen waarbij de gebruiker zich sneller op overmacht kan beroepen dan uit de wet volgt. Of als een abonnement voor meer dan 1 jaar wordt aangegaan. Of een beding dat de gebruiker de bevoegdheid geeft zijn verplichtingen eenzijdig te wijzigen.

Tenslotte de Europese Blauwe Lijst. Staat een beding op deze lijst dan moet de rechter ambtshalve toetsen of het beding onredelijk bezwarend is. Bijvoorbeeld het uitsluiten van aansprakelijkheid bij letsel of overlijden, of de mogelijkheid de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Loopt u aan tegen een beding in Algemene Voorwaarden welke mogelijk onredelijk bezwarend is, neem dan gerust contact op!

Toine Dielissen

 

Advocatenkantoor Wouw

Plantagebaan 55, 4724 CJ Wouw

Tel. 0165-743100