DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Heijnen Digitaal Beter uit Heerle gaat glasvezel in Gemeente Roosendaal aanleggen.

Wethouder Cees Lok is er duidelijk over: “Ik ben heel blij dat er een ondernemer is opgestaan die ons buitengebied van glasvezel wil voorzien. En nog leuker is het dan om te merken dat het een lokale ondernemer is die deze klus op zich gaat nemen. Op deze manier wordt Roosendaal ook in de buitengebieden steeds beter digitaal bereikbaar.”

 

“Heijnen uit Heerle” is een begrip op het gebied  van schotelantennes. Het Herelse bedrijf is kind-aan-huis bij vrijwel elk huishouden in het buitengebied van Roosendaal. Het is juist deze bekendheid die de basis vormde voor dit project : Silvia en René Heijnen van “Heijnen Digitaal Beter”, hebben een speciaal bedrijf opgericht die de buitengebieden van Roosendaal zal gaan aansluiten op de digitale snelweg. Nog voor de bouwvak zal “Buiten Gewoon Snel BV” starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Internet tegenwoordig onmisbaar

De gemeente Roosendaal vindt het van belang dat elke woning en elk bedrijf in het buitengebied wordt voorzien van een supersnelle, betrouwbare glasvezelverbinding. Immers tegenwoordig onmisbaar voor studerende kinderen, thuiswerken, en beveiliging. Maar vooral agrarische bedrijfsvoering is gebaat bij deze veilige, stabiele, snelle verbinding t.b.v. internet. Daarnaast is zorg-op-afstand steeds vaker een feit. En dit kan eenvoudigweg niet zonder een stabiele, snelle internetverbinding. Dat de vele bedrijven in de buitengebieden gebruik zullen gaan maken van deze glasvezel, staat buiten kijf. Internet is essentieel. Naast de computerverbinding lopen namelijk ook TV- en telefoonverbindingen via het internet. Voor toekomstbestendig internet is glasvezel noodzakelijk. De capaciteit van een glasvezelverbinding voor datatransport is zeer groot en zal in de toekomst alleen maar verder nog toenemen. Glasvezel is gewoonweg een vereiste om niet achter te blijven, zeker als u bedenkt dat ons datagebruik al tientallen jaren exponentieel toeneemt!\

Vergunning aangevraagd door Buiten Gewoon Snel

Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk heeft Buiten Gewoon Snel BV het bedrijf Spitters BV in de arm genomen. Cees Lok bevestigt dat de vergunning is aangevraagd en alle gegevens zoals tracékeuze hierbij zijn ingediend. René en Silvia Heijnen zijn daarnaast in gesprek met de andere benodigde partijen. De investering voor de abonnees zal voor eind februari bekend gemaakt worden, maar deze zal niet veel afwijken van die uit de omliggende gemeenten. Met daarbij meegenomen dat het buitengebied van Roosendaal erg groot is wat inhoud dat de glasvezelverbindingen  langer worden pér abonnee, en  dat de markt op dit moment niet ideaal is om aan te besteden. Er is veel te weinig capaciteit in de civiele wereld waardoor de prijzen steeds hoger worden. Tevens speelt mee dat Roosendaal “spoorstad” is en de Vliet dwars door het buitengebied loopt,  hetgeen ook extra investeringen meebrengt. Al-met-al een hele uitdaging, volgens Heijnen. Buiten Gewoon Snel gaat ook de bewoners binnen de bebouwde kom een aanbieding doen, zeker die van Heerle, Moerstraten, Wouw, Wouwse Plantage en Nispen, omdat het glasvezeltracé deze dorpskernen doorkruisen. Als er gebieden en straten in Roosendaal zijn die snel internet via de glasvezel willen, worden die zeker onderzocht om meegenomen te worden in de aanleg. 

Dorpen al actief !

In Nispen heeft de Dorpsraad al geïnformeerd om een enquête te houden en in Wouwse Plantage en Moerstraten zijn zelfs al mensen die zich hebben aangeboden als ambassadeur…

In het tweede kwartaal van dit jaar kan de fysieke start van het glasvezelnetwerk plaatsvinden. Heijnen heeft de benodigde aannemer die gaat graven en leggen, al gereserveerd. Er is vertrouwen dat het gaat lukken, maar het succes valt-of-staat uiteraard met het aantal abonnees dat zich aanmeldt.

Silvia Heijnen is het gezicht van Buiten Gewoon Snel BV. Zij heeft ook als dealer voor de Brabantse Wal veel ervaring met de glasvezel-materie , en uiteraard als eigenaar van Heijnen Digitaal Beter, veel ervaring met digitale TV, WIFI-netwerken & camerabewaking.

Digitale snelweg….

Silvia legt het als volgt uit : “Eigenlijk kun je zo’n glasvezelnetwerk vergelijken met een snelweg”. Laag 1 is de snelweg, laag 2 zijn de bestelwagens die hierop rijden en laag 3 zijn de pakketten die in de beste wagens vervoerd worden naar de klant. Bij glasvezel is laag 1 de snelweg, die wordt aangelegd door Spitters, laag 2 is “de belichter”, die zorgt dat de pakketten kunnen worden afgeleverd en zet verschillende glasvezelsignalen op de glasvezel. En laag 3 zijn de dienstenleveranciers (providers.) Er dienen verschillende providers aangeboden te worden, welke dat zijn, wordt ook snel bekend gemaakt. Daar is Silvia op dit moment mee in gesprek.

René Heijnen is bezig met de gehele financiering van dit project, waarvan uiteraard een gedeelte uit crowdfunding en/of private Investors zal bestaan. Heijnen gaat ervanuit dat het lukt om met de enthousiaste inzet van de diverse partijen, het noodzakelijke aansluitpercentage te behalen zodat er ook in de buitengebieden van de gemeente Roosendaal een supersnel glasvezelnetwerk wordt aangelegd. En uiteraard de gegadigden binnen de bebouwde kom….

Wordt vervolgd!