DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Rikken in Moerstraten

Op zondag 23 december a.s. wordt er weer een rikmiddag in Café de Bakker in Moerstraten gehouden. Zoals altijd begint deze middag om 14.00 uur en zal de prijsuitreiking plaatsvinden rond 17.15 uur. Speciaal aan deze middag is dat er al in de kerstsfeer wordt gerikt en iedere deelnemer daarom met een prijs naar huis gaat. Afgelopen maand was het stralend weer en kwamen er toch 24 kaarters naar het café, zodat we met zes tafels konden starten. Al kwam hij in het begin maar matig op gang, Janus Dam wist toch over het geheel het hoge aantal van 144 punten te behalen en had daarmee een grote voorsprong op Janus van Etten, die op 131 punten uitkwam. Deze twee waren deze middag een klasse apart, want op de derde plaats eindigde Peter Rademakers met 103 punten. Na hem waren de verschillen klein. Jack Elst eindigde op 100 punten, Dien Dekkers

Lees meer...

Een vlijm als voorwerp van de maand november

Op de roze kubus in de etalage van het Heemhuys aan de Bergsestraat lag de afgelopen maand weer een voorwerp. Het was een ‘vlijm’, een speciaal mes waar  aderlaten mee wordt uitgevoerd. Aderlaten was eeuwenlang de manier om ziektes en kwalen te verhelpen. Met dit laatmes maakte men een sneetje in het bloedvat waardoor het bloed uit het zieke lichaam kon ontsnappen. Dat bloed werd opgevangen in een schaal en de ader werd even later dichtgebonden door een lappenwindsel. Een handeling

Lees meer...

JTC biedt échte keuzes

Op het JTC kunnen leerlingen veel kiezen en het zijn keuzes met échte meerwaarde. De eerste keuze is de opleiding: mavo, havo of vwo. In de brugklas zijn er dakpanklassen: je hebt nog één of zelfs twee jaar de tijd om te laten zien wat je kunt. Ga je nóg later bloeien? Het JTC begeleidt de overstap na mavo-diploma naar havo of na havo-diploma naar vwo óók nog. Tweetalig VWO is een bijzondere keuze. Niet ‘een uurtje Engels extra’ maar onderdompeling: meer dan 50% lessen in het Engels, gegeven door speciaal opgeleide docenten. Niet een ‘certificaat’ maar het échte diploma International Baccalaureate. Liever toch alleen ‘versterkt Engels’? Dat kan op de havo of mavo. Er zijn jaarlijks Anglia-examens voor álle leerlingen. En DELF-examens (Frans) in de bovenbouw. Met talen kun je veel kanten op ! Als je bèta bent, is JTeCh (op havo en vwo) of Mavo-ToDo (op mavo) de keuze voor je.

Lees meer...

Norbertus Gertrudis Lyceum: SAMENWERKEN EN SAMEN WERKEN

Leren. We moeten het allemaal. We doen het een leven lang. Met veel plezier. Met vallen en opstaan. Met doorzetten. Met volhouden. Alleen of samen. Op school en thuis. Overal en altijd. Leren op het Norbertus Gertrudis Lyceum rust op drie pijlers: cultuur, wereldburgerschap en onderzoek. Samenwerken en samen werken: de maatschappij vraagt erom. Goed samenwerken vereist creatieve denkers met inlevingsvermogen en verbeelding. Veel aandacht voor kunst en cultuur stimuleert dat. Of je nu musea of voorstellingen bezoekt, of zelf aan de slag gaat met muziek, beeldende vorming of creatief schrijven. Aandacht voor kunst en cultuur verruimt je blik, leert je wie je bent en wat je vindt. Aandacht voor kunst en cultuur vertelt je ook veel over de wereld, die steeds kleiner wordt en waarin je je vrij en vol zelfvertrouwen moet kunnen bewegen. Je moet dus weten wie je bent, wat je kunt en wat je kwaliteiten zijn. Maar je

Lees meer...

’t Ravelijn: de school voor mavo en voorbereidend vmbo, die maatwerk biedt

Wij bieden twee verschillende onderwijstypes aan:   R@velijn domeinleren:   je leert van jezelf, van elkaar en van je docent. Tijdens onze lessen komen deze manieren van leren aan bod. Aan de hand van onze eigen portal met leertaken weet je precies wat je per week per vak gaat doen. Doordat we met iPads werken, kunnen we je maatwerk aanbieden. Hierdoor kun je vakken op een hoger niveau volgen en daarin uiteindelijk examen doen.  R@velijn Agora: de persoonlijkste manier van leren die er bestaat. Je werkt aan challenges. Je stelt je eigen doelen en maakt je eigen planning. Alles onder begeleiding van een coach.   Wij hebben drie leerwegen: mavo, basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg met de profielen D&P (Dienstverlening & Producten), Economie & Ondernemen, PIE (Programmeren, Installeren en Energie) en Zorg & Welzijn. Leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg gaan één van die profielen volgen vanaf halverwege leerjaar 2. Als je extra ondersteuning nodig hebt bij

Lees meer...

Column advocatenkantoor Wouw: Consument en algemene voorwaarden

Door de meeste bedrijven die goederen of diensten verkopen aan consumenten worden Algemene Voorwaarden gebruikt. Om te voorkomen dat daar bedingen in staan die onredelijk bezwarend zijn, kent de Nederlandse Wet de zogenaamde Zwarte Lijst en de Grijze Lijst. Daarnaast is er een Europese Blauwe Lijst. In de Zwarte Lijst staan bedingen waarvan de wetgever heeft geoordeeld dat een ondernemer zich hier niet op mag beroepen, omdat zij het evenwicht tussen de rechten en plichten uit de overeenkomst van de ondernemer met de consument verstoren. Deze bedingen zijn altijd vernietigbaar. Zodra de consument een beroep doet op de vernietigbaarheid van het beding, is dat beding meteen niet meer van kracht. Op de Grijze Lijst staan bedingen waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn. Wanneer een consument daar een beroep op doet, mag de ondernemer nog wel tegenbewijs leveren, dus bewijs dat het beding in kwestie toch niet onredelijk bezwarend is. De Blauwe

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 13 DECEMBER 2018 (762)