DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 13 december 2018

Schieten met carbid en notoire inbrekers in APV

De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Roosendaal (APV) wordt op een aantal punten aangepast en aangevuld. De verordening is dan weer helemaal up-to-date naar de huidige tijd en op hoofdpunten gelijk aan de model-APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om het schieten met carbid en notoire inbrekers.

Rond de jaarwisseling van vorig jaar kwamen er klachten binnen over het schieten met carbid. De gemeentelijke toezichthouders zagen tijdens het onderzoek dat daarbij gevaarlijke situaties ontstonden. Vandaar dat er in de APV van de gemeente Roosendaal een verbod komt op het schieten met carbid. Onder strikte regels wordt het schieten met carbid nog wel toegestaan. Zo mag er alleen buiten de bebouwde kom met carbid worden geschoten, tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Dat is in dezelfde periode waarin ook ander vuurwerk afgestoken mag worden. Verder zijn er diverse aanvullende regels in de APV opgenomen, waarin bepaald is dat er geen gevaar of hinder mag ontstaan voor mens, omgeving en milieu. In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit komt er een vergunningstelsel voor zogenaamde risicobranches. Branches die criminaliteit faciliteren of gebruik worden voor witwaspraktijken. Dit betekent dat goedwillende bedrijven zich kunnen onderscheiden van de kwaadwillende bedrijven. Op dit moment denken afgevaardigden uit de autoverhuurbranche met de gemeente mee over hoe een vergunningstelsel voor die specifieke branche eruit komt te zien.

Dwangsom voor notoire inbrekers

Tot slot gaat de gemeente het inbrekers nóg lastiger maken. Ze waren al strafbaar als ze met inbrekerswerktuigen op pad waren. Nu kunnen deze criminelen, als ze opnieuw betrapt worden met inbrekerswerktuigen, een dwangsom opgelegd krijgen. Op deze manier willen politie en gemeente inbrekers afschrikken en daarmee het aantal woninginbraken verder terugdringen. Als agenten of boa’s iemand betrappen die in het bezit is van inbrekersmateriaal, dan krijgt diegene een proces-verbaal. Het inbrekersgereedschap wordt in beslag genomen en als blijkt dat de verdachte de afgelopen twee jaar al eerder voor inbraak is opgepakt, kan hij vanuit de gemeente een dwangsom opgelegd krijgen. Die dwangsom start met € 2.500.- en kan oplopen tot € 10.000.

Werkzaamheden aan de Bergsebaan in Wouw duren langer

De werkzaamheden aan de Bergsebaan in Wouw zouden eind november afgerond worden. Nu blijkt dat die werkzaamheden flink tegenvielen.

Het bedrijf heeft minstens een week langer werk dan was gepland. De bedoeling was dat op 7 december de zaak afgerond zou worden, maar of dat ook daadwerkelijk gaan lukken, was op het moment waarop deze krant naar de drukker ging nog niet bekend.