DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

De Eerste Wouwse Sportfokkers Vereniging

Organiseert op 7-8-9- december 2018 haar 16e Plantageshow. In de grote zaal van de Geerhoek in de Kloosterstraat 19b  te Wouw.

Op deze show zijn zo’n 500 dieren ingeschreven om te worden beoordeeld door deskundige keurmeesters. Door het houden en fokken  van onze dieren wordt de raszuiverheid behouden voor de toekomst, zodat we deze dieren niet alleen maar via een plaatje op internet kunnen zien, maar in het echt kunnen bewonderen. Te zien zijn o.a. het grote Vlaamse Reus konijn en ook het kleine Kleurdwerg konijn, de majestueuze Australorps hoen maar ook het kleine  Hollands krieltje  , prachtige sierduiven en fraaie Keizerganzen en Bergeenden. Zo al je kunt zien een hele grote variatie van dieren.

Het doel van onze vereniging is om ons cultureel erfgoed te behouden. EWSV de Eendracht probeert dit doel te bereiken door

 

  • Regelmatig vergaderingen te houden, waarop regelmatig inleidingen gehouden worden betreffende de kleindierenliefhebberij in al zijn facetten.

  • Het jaarlijks organiseren van tentoonstellingen van bovenstaande diergroepen

  • Het uitgeven van 4 clubbladen per jaar, waarin informatie wordt gegeven betreffende het houden, verzorgen en fokken van dieren

  • Het in verenigingsverband zorg dragen voor het uitvoeren van de juiste entingen

  • Het verstrekken en registreren van door het Ministerie van Landbouwerkende voetringen voor hoenders, dwerg-hoenders, sier- en watervogels en sierduiven i.v.m. de nieuwe vogelwet en het tatoeëren van konijnen

  • Het via de bonden behartigen van de belangen van de kleindierfokker bij de overheid

  • Het geven van voorlichting over voeding /huisvesting en fokkerij

  • Het geven van advies bij de aanschaf van goed fokmateriaal en de begeleiding van beginnende liefhebbers

Overweegt u door uw dierenliefhebberij een bijdrage te leveren aan de instandhouding en verbetering van rasdieren, aarzel dan niet maar vraag vrijblijvend informatie aan bij het bestuur van de vereniging.

 

Hoenders en Dwerghoenders

 

Algemeen wordt aangenomen dat de tegenwoordige hoenders afstammen van het Rode Boshoen of Bankiva hoen en de ondersoorten daarvan, welke deel uitmaken van de groep kamhoenders. , Deze kamhoenders komen van oorsprong voor in Zuidoost Azië. Van daaruit zijn zij over de rest van de wereld verspreid. Door velerlei invloeden van natuurlijke maar ook van kunstmatige aard zijn er in de loop der tijden vele soorten ontstaan.

 

Door het aanpassen aan de natuurlijke omgeving en het bewust fokken en selecteren in bepaalde richtingen is er een enorme variatie aan rassen en kleurslagen ontstaan.

 

Deze van oorsprong natuurlijke rassen worden thans gefokt door sportfokkers. Als leidraad bij het fokken wordt het boekwerk “de Standaard“gebruikt, uitgegeven door de Bonden.

 

Hierin staat precies omschreven hoe de dieren eruit moeten zien.

 

Wil men goed op de hoogte blijven van de stand van een ras dan moet de sportfokker met zijn dieren naar tentoonstellingen gaan. Hier worden de dieren gekeurd door gediplomeerde keurmeesters en kan men zijn eigen dieren vergelijken met die van andere fokkers.

 

Sierduiven

 

Voor sierduiven geldt een soortgelijk verhaal als bij de hoenders, doch de oorsprong hier is de rots duif, welke thans nog op bepaalde rotsen langs de Maas in België voorkomt.

 

Bij de sierduiven is de variatie nog groter als bij de hoenders. Vooral komen hier meer uitgesproken fokproducten voor, zoals de kroppers, structuurduiven, meeuwen, kleurduiven, kip- wrat- en vormduiven, tuimelaars en hoogvliegrassen. In Nederland kent men: ongeveer 250 rassen en ongeveer750 kIeurslagen. In de opgestelde kooien treft u diverse vertegenwoordigers hiervan aan.

Sier en watergevogelte

 

Deze diergroep is eigenlijk de meest kleurrijke groep. Vele soorten komen nog voor in hun natuurlijke omgeving, doch leiden daar een kwijnend bestaan. Een aantal objecten zijn er op gericht bijna uitgestorven soorten middels fok en gevangenschap weer in hun natuurlijke omgeving terug te brengen.

 

Tot de groep Siervogels behoren o.a. fazanten / kalkoenen /pauwen en parelhoenders maar ook kwartels en patrijzen en oorspronkelijke duivenrassen

 

Deze dieren bevolken bij veel liefhebbers mooi aangelegde volières. Een pracht om te zien. Hier zijn ze met een aantal aanwezig.

 

De groep watervogels bestaat uit Zwanen, Ganzen en Eenden. De ganzen en eenden kan men nog verdelen in gedomesticeerde of tamme watervogels en de groep niet gedomesticeerde of sierwatervogels.

 

De groep gedomesticeerde watervogels werd vroeger gehouden voor de productie van eieren, vlees of dons.

 

Tegenwoordig worden ze samen met de sierwatervogels uit liefhebberij gehouden, en om de instandhouding van het ras. Van beide groepen kunt u hier diverse rassen bewonderen.

 

Konijnen en Cavia's

 

Konijnen en Cavia' s zijn knaagdieren en mogen natuurlijk op een tentoonstelling als deze niet ontbreken. Beiden zijn zij van oorsprong knaagdieren. Van uiterlijk zijn zij in de loop der eeuwen weinig veranderd, wel zijn er natuurlijk variaties binnen de soorten ontstaan, deels door mutaties en deels door toedoen van de mens die wel wat zag in een konijn voor de vleesproductie en voor het konijnenbont.

 

Op deze manier ontstonden er nieuwe kleurslagen en nieuwe rassen. Tegenwoordig vormt het houden van konijnen voor de vleesproductie een vrij klein gedeelte van de konijnenhouderij en terecht want welk kind kan aan de verleiding weerstaan van zo een mooi dier eens lekker te knuffelen.

 

De cavia' s komen oorspronkelijk uit Peru waar ze als huisdier gehouden werden, louter en alleen voor de vleesproductie. Gelukkig is dat nu niet meer het geval en worden ze alleen nog maar gehouden als huisdier voor de gezelligheid en voor het mooi.

 

 

Tentoonstelling

 

Jaarlijks organiseert E.W.S.V. de Eendracht tweemaal per jaar een kleindierenmanifestatie in buurthuis de Geerhoek te Wouw.

 

Tijdens deze tentoonstellingen kunt u een grote verscheidenheid aan rassen en kleurslagen bewonderen.

 

 

Het publiek kan komen kijken op :

 

Vrijdag 7 december van 20.00 uur tot 22.00 uur

 

Zaterdag 8 december van 13.00 uur tot 17.00 uur

 

Zondag 9 december van 10.00 uur tot 16.00 uur

 

 

Wilt u meer informatie kom dan eens kijken naar onze show of neem contact op  met :

 

 

 

Tentoonstellings Secretaris:

 

Dick  v.d. Burg

 

Graaf Hendrik Polderdijk 8

 

4651 RJ Steenbergen

 

0167-56 48 17

 

Secretaris:      Margriet Maas-Sep

 

                        Calfven 163

 

                        4641 RJ Ossendrecht

 

                        0164-614359