DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 15 november 2018

Brandweer komt niet in De Geerhoek

De plannen van de gemeente Roosendaal om in het Wouwse Geerhoekgebied een brandweerkazerne te situeren zijn van de baan. Eric de Regt, fractievoorzitter van de Roosendaalse Lijst, nam het initiatief om de plannen, om op deze locatie in het centrum van Wouw de brandweerwagens weg te zetten, van tafel te krijgen.

Hij kreeg steun vanuit de Dorpsraad, Wouw Vitaal, het DNA van Wouw, KPO, vele inwoners en andere politieke fracties. Het Roosendaalse College kwam daarna met de mededeling dat de plannen niet doorgingen en gaat nu op zoek naar een andere locatie in samenspraak met de brandweer en de Wouwse Dorpsraad. Het plan om in de nabijheid van een school, kinderopvang, winkels, wandelpark, dorpshuis en woonwijk een kazerne te situeren, stuitte op veel weerstand in Wouw en een draagvlak ontbrak volledig. Wat De Regt betreft kan de vlag in Wouw uit en hij is blij met het feit dat men tot inkeer is gekomen.

 

Bergsebaan in Wouw wordt versmald

De Bergsebaan tussen Wouw en Heerle wordt op dit moment opgeknapt. In eerste instantie zou het alleen gaan om een nieuwe asfaltdeklaag, maar omdat het een belangrijke doorgaande weg is voor fietsers en bestemmingsverkeer, zijn de plannen aangepast.

Vanuit bewoners en de Dorpsraad Wouw was de wens om de weg ook anders in te richten. Sinds begin 2017 zijn er gesprekken gevoerd met de omwonenden en werden er informatieavonden gehouden. Het uiteindelijke ontwerp is fietsvriendelijker en heeft als verkeer remmende maatregelen een aantal drempels. Het werk wordt in twee fases uitgevoerd. De werkzaamheden aan het eerste deel, vanaf Wouw tot aan het onbemande tankstation, lopen tot half november. Voor het tweede deel, vanaf het tankstation tot aan de spoorlijn staan ongeveer drie weken gepland. Door in fases te werken, zorgt de gemeente dat de aanliggende bedrijven en bewoners zo min mogelijk last hebben van het werk.

 

Belastingvoorstellen 2019

De jaarlijks belastingverordeningen worden ook dit jaar weer door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de leges en de belastingen voor 2019 te verhogen met een inflatiepercentage van 0,8%.

Hierbij geldt een aantal uitzonderingen, waaronder de parkeerbelasting, want die wordt dit jaar niet verhoogd. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden wel verhoogd, want hier geld dat die tarieven kostendekkend moeten zijn. Wat hier de stijging is, is nog niet bekend.

 

Bezorgdheid over verkeersveiligheid in Nispen

Al enkele jaren maken bewoners in Nispen zich zorgen over de toename van het verkeer in hun dorp. Naast de hoeveelheid van verkeer zijn hoge snelheden een doorn in het oog.

Het gaat vooral om de Bergsebaan, Dorpsstraat, Essenseweg en Heijbeeksestraat. Het bewonersplatform Nispen heeft samen met de inwoners diverse malen overleg gevoerd over de Bergsebaan en Dorpsstraat en men gaat hier starten met een aantal proeven. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente Roosendaal. De Essenseweg en Heijbeeksestraat worden nog niet in de proeven meegenomen. Uit gesprekken met het bewonersplatform, het buurtpreventieteam en aanwonenden blijkt dat het ‘steeds gekker’ aan het worden is met de hoge snelheden. Vooral Belgische automobilisten lijken steeds vaker Nispen te kiezen als aanrijroute richting de snelweg A58. Bewoners aan de Rozenakkers geven aan dat op de kruising met de Essenseweg het regelmatig bijna fout gaat. Rozenakkers heeft voorrang, maar het verkeer op de Essenseweg neemt voorrang. Nu er signalen zijn vanuit Essen dat men voornemens is om in Essen, wellicht, eenrichtingsverkeer in te voeren en er overwogen wordt om in de Grensstraat eenrichtingsverkeer in te voeren, kan dit grotere gevolgen voor Nispen hebben. René van Broekhoven, Cor Gabriëls en Marco Schillemans van de Roosendaalse Lijst hebben het college gevraagd of ze bekend zijn met de snelheidsproblemen in de Heijbeeksestraat en Essenseweg in Nispen. Daarnaast willen de drie raadsleden weten of de gemeente op de hoogte is van de Essense plannen. Mocht dat niet zo zijn, dan wil de Roosendaalse Lijst dat de gemeente in gesprek gaat met Essen.

 

Burgemeester Jack Niederer vertrekt op 1 oktober 2019

Jacques Niederer is vanaf 17 januari 2011 burgemeester van Roosendaal, maar heeft besloten om op 1 oktober 2019 zijn ambt neer te leggen. Hij is dan 59 jaar en zit dan op bijna de helft van zijn tweede termijn. Hij noemt dit een mooi moment om het stokje over te dragen en zich te oriënteren op werkzaamheden op het snijvlak van het publiek en privaat domein.

 

Jacques Niederer zegt over zijn besluit: ,,Er is een tijd van komen maar zeker ook van gaan. Hoewel ik het uitstekend naar mijn zin heb in Roosendaal, is het tijd voor een andere werkomgeving. Het is nu een passend moment om mijn afscheid aan te kondigen. Mooie dossiers zijn gerealiseerd, andere liggen klaar om in uitvoering te worden genomen. We hebben een nieuw gekozen gemeenteraad die een jaar de tijd heeft om in alle rust en zorgvuldigheid een opvolger te zoeken. We hebben een nieuw, stabiel college dat stevig in onze lokale gemeenschap en de regio staat. Daarnaast hebben we het grootste deel van “Roosendaal 750 jaar” achter de rug, met daarin onder meer het hoogtepunt van de feestweek eind september. Hoewel ik verknocht ben en blijf aan de publieke zaak, streef ik naar verbreding van mijn werkzaamheden op het snijvlak van het publiek en privaat domein. Hierbij kan bij voorbeeld worden gedacht aan (landelijke) branche- en belangenorganisaties. Ik kan hier nog geen specifieke mededelingen over doen. Voor nu verandert er niets. Ik blijf tot 1 oktober volgend jaar mijn werkzaamheden onverkort met veel elan uitvoeren”.