DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Wordt goederenloods een cultuurcentrum ?

ESSEN – De vraag naar extra ruimte voor cultuur en het verenigingsleven leeft al jaren in Essen.  Of de goederenloods aan Hemelrijk mee een antwoord kan bieden wordt één van de belangrijkste beslissingen die het nieuwe Essense gemeentebestuur zal moeten beantwoorden. 

 

In de voorbije twaalf jaar investeerde het Essense gemeentebestuur, onder meer via het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) sterk in nieuwe sportinfrastructuur.  “Terecht,” stelt AGB-bestuurder Joris Vergouwen, “maar daardoor kregen de cultuurverenigingen wel sterk het gevoel dat ze in de kou blijven staan.  De nood is nochtans evident : Essen heeft geen degelijke podiumzaal.  En wie een quiz of een lezing of wat dan ook wil organiseren kan nog wel in verschillende zaaltjes terecht, maar het voortbestaan daarvan is ook niet gegarandeerd.” Begin september organiseerde Tatteljee een debat over het cultuurbeleid in Essen.  “Ook daaruit bleek dat de vraag naar geschikte ruimte sterk leeft bij de Cultuurraad en in het Essense verenigingsleven,” stelt Tom Bevers die namens N-VA/PLE aan het debat deelnam.  “Hieraan tegemoet komen is voor ons één van de topprioriteiten voor de komende legislatuur.”  Concreet stelt N-VA/PLE voor om de goederenloods aan Hemelrijk, die wordt gerestaureerd, in te richten als polyvalente ruimte waar de meest diverse activiteiten kunnen worden georganiseerd.  Zaal Rex zou dan als podiumzaal kunnen worden ingericht. 

 

Ook privépartners willen meewerken 

 

“Ik kan de nood aan culturele infrastructuur alleen maar bevestigen,” stelt Guy Van Gils, die zich eerder al bereid toonde hier als privépartner mee in te investeren.  “Ik had in de voorbije jaren verschillende gesprekken met het gemeentebestuur hierover, maar merk pas de laatste maanden enige bereidheid om hierover actief mee na te denken.  Ik wil nog altijd graag mee in een project stappen waarin niet alleen de Essense verenigingen zich kunnen terugvinden, maar dat ook belangstelling van buiten de gemeentegrenzen kan trekken.” “De restauratie van de goederenloods gaat ongeveer 5 miljoen aan belastinggeld kosten,” stelt gemeenteraadslid Robin Jacobs (N-VA/PLE), “en dus is het essentieel dat de Essense gemeenschap daar ook iets voor terugkrijgt.  Ik herinner me de soms moeilijke zoektocht naar geschikte locaties voor onder meer onze ‘Kom op Tegen Kanker’-quizzen.  Een polyvalente ruimte voor de verenigingen zou daarom optimaal zijn. Dat betekent niet dat we de andere voorstellen die nu voor de loods circuleren meteen afwijzen.  We willen wel tot een zo goed mogelijke invulling komen.  En de ruimte voor de verenigingen willen we in elk geval realiseren.  Als het niet in de loods kan, dan elders.” 

 

Zuurstof geven aan het verenigingsleven

 

“Ik hoop vooral dat er snel knopen kunnen worden doorgehakt, en dat er dan met alle mogelijke partners wordt gesproken.  Het zou doodjammer zijn als het enthousiasme voor cultuur, dat ook weer bleek uit ‘Niemandsland’, en de energie van het verenigingsleven zouden afbrokkelen bij gebrek aan geschikte locaties,” besluit Tom Bevers.