DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

IVN-excursie voor natuurliefhebbers naar Zoomland

Op zondag 28 oktober 2018 organiseert IVN Groene Zoom een excursie in landgoed Zoomland voor mensen die wat meer over dit gebied willen ervaren. Er is in Zoomland zoveel te beleven, dat de lengte van de wandeling er nauwelijks toe doet.

 

Het bosrijke landgoed is ontstaan uit een aantal kleinere landgoederen die eind 17de, begin 18de eeuw zijn aangelegd door notabelen uit Bergen op Zoom. Roemrijke namen als Klein Gemini, Goeree of Hengstmere en 's Heeren Plantage. Niet verwonderlijk is het dat er statige beuken- en eikenlanen, naast relicten als houtwallen, grachten en beukenhagen te zien zijn.

 

In 2011 heeft het Brabants Landschap de contouren van landgoed Goeree weer zichtbaar gemaakt in het landschap. Daarvoor werden bomen gekapt en grachten uitgebaggerd.

 

In natuur- en cultuurhistorisch opzicht is de Zeezuiper, een overblijfsel van een uitgestrekt moerasgebied, waardoorheen turfvaart De Zoom werd gegraven, erg interessant. Tijdens de oorlogen in de 16de, 17de en ook nog de 18e eeuw beveiligde het moeras de oostzijde van Bergen op Zoom. Hier broeden vogels als de bruine kiekendief, dodaars en wintertaling, terwijl de smient en de ooievaar hier foerageren.

 

Zoals in elk landgoed worden de bossen afgewisseld met weiden, akkers en heideveldjes.

 

Kortom landgoed Zoomland is een prachtig gebied voor een natuurexcursie onder leiding van een deskundige gids.

 

De excursie start op 28 oktober om 10.00 uur bij Stayokay, Boslustweg 1, Bergen op Zoom.