DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Nieuw onderkomen brandweer in Wouw zorgt voor ‘soap’

De plannen rond een nieuw onderkomen voor de Wouwse brandweerwagen begint langzaamaan de vorm van een soap aan te nemen. Partijen vallen over elkaar heen waar het gaat om het onderbrengen van de brandweer in de voormalige bibliotheek in het gebouw van De Geerhoek met een uitgang in de straat Geerhoek.

 

De beste optie, een nieuw gebouw in de Plantagebaan bij de op- en afrit van de snelweg of naast het gebouw van Rijkswaterstaat aan de Plantagebaan, wordt nergens in de plannen genoemd. De discussie kwam op gang toen de Roosendaalse Lijst in de bestuursrapportage 2018 van het college van burgemeester en wethouders de melding zag van een onderzoek, in samenwerking met de brandweer, naar de mogelijkheden om de brandweerkazerne onder te brengen in een gedeelte van het cultureel centrum de Geerhoek). Meteen klommen Eric de Regt en Charl Goossens in de pen en zij wezen het college er op dat de werkgroep ‘DNA van Wouw’ samen met de Wouwse Dorpsraad bezig was met het maken van plannen voor dit gebied. De fractie wilde daarom weten of het de bedoeling was dat de brandweerkazerne in Wouw wegging van de huidige locatie aan de Donkenweg. De vraag was verder of de plannen om naar de Kloosterstraat te verhuizen ook besproken waren met de werkgroep ‘DNA van Wouw’ en de Wouwse Dorpsraad. Omdat de huisvesting in de Geerhoek, zeker gevolgen zou hebben voor het beheer van het gebouw, wilde de Roosendaalse Lijst ook weten of het bestuur van de Geerhoek betrokken was bij de plannen. Er werden tenslotte zorgen geuit over de vestigingsplaats, naast basisschool ‘De Stappen’ en bij de peuter- en de kinderopvang. ,,Acht u het bij voorbaat niet onverstandig, in de nabijheid van deze zeer drukke locaties met erg veel kinderen, een brandweerkazerne te situeren?”, was de vraag.

 

Gemeente noemt keuze niet onverstandig

 

Namens de gemeente gaf burgemeester Jac Niederer antwoord op de vragen van de Roosendaalse Lijst. Hij wijst op het feit dat de brandweer zelf het verzoek heeft gedaan om op deze locatie de kazerne te vestigen. Volgens de burgemeester zouden de plannen besproken zijn met zowel de werkgroep DNA als de Dorpsraad, waarbij afgesproken was dat de plannen onderdeel werden van het ‘herontwikkelplan’. Het bestuur van de Geerhoek was niet in beeld, omdat de vroegere bibliotheek formeel niet bij het gebouw hoort. ,,Voor het buurthuis is het juist gunstig als er gebruik komt in het leegstaande pand. Of dit de brandweer kan worden, wordt momenteel onderzocht op technische en financiële mogelijkheden,” schrijft de burgemeester. De eerste burger van Roosendaal acht het niet onverstandig om een brandweerkazerne in een woonwijk te vestigen naast een school en bij de kinderopvang, want in een omgevingsscan wordt dit onderwerp zorgvuldig afgewogen. Er worden in Wouw geen andere locaties bekeken, omdat het vroegere bibliotheekgebouw het enige bouwwerk in het dorp is, dat eigendom van de gemeente is. Het onderzoek van de gemeente moet in de eerste helft van 2019 afgerond worden.

DNA noemt het een ‘onzinnig idee’

Meteen na het bekend worden van de reactie van de burgemeester reageerde de Dorpsraad. ,,De Dorpsraad hecht eraan u mee te delen dat formeel geen afspraak met de Dorpsraad dienaangaande is gemaakt”, schrijft voorzitter Wim Groffen. Hij noemt twee momenten waarop het onderwerp is aangeroerd. De eerste keer toen er  aan de verantwoordelijke ambtenaar werd gevraagd of het gerucht van de verhuizing van de brandweerkazerne waar was. Daarbij gaf de Dorpsraad meteen aan dat de mogelijke huisvesting op dit terrein ongewenst is. De betrokken ambtenaar gaf aan dat er toch een onderzoek plaats zou vinden. Het tweede moment was bij de presentatie van de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van een speelleercentrum. De werkgroep ‘DNA Wouw’ heeft toen opgemerkt dat de huisvesting van de brandweer op deze plek een ‘onzinnig idee’ is, vanwege veiligheid en aanwezigheid van een school met alle bijbehorende verkeersstromen.

,,De conclusie is op dit moment dat er geen formeel overleg is geweest met de Dorpsraad Wouw en er derhalve geen sprake kan zijn van gemaakte afspraken”, besluit de Dorpsraad de brief. Voor de Roosendaalse Lijst was dit aanleiding om meteen aanvullende vragen naar de gemeente te sturen. De fractie wilde weten hoe de brief van de Dorpsraad te rijmen valt met het antwoord van de burgemeester en koppelt er meteen vragen aan met betrekking tot de kosten, de veiligheid in de wijk en wil ook weten wat totale nieuwbouw gaat kosten

Oud-brandweerman komt met nieuw plan

Om de ‘soap’ rond de brandweerkazerne volledig te maken, schreef oud-brandweerman Willy Heijmans, die vroeger teamleider was bij de post Wouw, een brief naar de Roosendaalse raad. Ook hij is van mening dat het geen slim plan is. ,,Het aanrijden van ongeveer tien brandweermensen naar de kazerne voor een uitruk is niet optimaal, omdat de kazerne precies naast de school komt en tevens in een 30km-zone. Uit ervaring weet ik dat het niet altijd met de toegestane snelheid gaat, maar ook het uitrukken met de brandweerwagen moet dan door de woonwijk. Aan het begin van dit schooljaar kwam er nog een bericht vanuit de regering dat de ongevallen nabij de scholen waren toegenomen en dat de minister maatregelen gaat nemen. Ik begrijp niet dat de gemeente daarom met zo een voorstel komt, terwijl er nog andere mogelijkheden zijn”, schrijft hij. Hij heeft daarom een tekening gemaakt om de nieuwe kazerne te bouwen in een verwaarloosde groenstrook langs de Molensingel met een uitgang direct op de Molensingel. Een andere optie noemt hij nieuwbouw op het nieuwe industrieterrein ‘De Hoogt’. ,,Het is zelfs zo dat de huidige verhuurder, de firma Coppens, daar de kazerne wil bouwen en weer verhuren zo is ook toegezegd dat de huur van de huidige kazerne ook voor korte termijn bespreekbaar is”, schrijft Heijmans verder. Hij merkt nog op dat er vanuit het dorp alleen maar negatieve klanken zijn en dat er vanuit de buurt plannen zijn om actie te gaan voeren.