DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Herwonnen Levenskracht Steenbergen

  Stichting Herwonnen Levenskracht afdeling Steenbergen organiseert op zaterdag 25 augustus een bingoavond.    Deze bingoavond wordt gehouden in de zaal van gemeenschapshuis De Vaert aan de Kapelaan Kockstraat 54 te Welberg, Steenbergen.   De aanvang is om 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19:30 uur.   Het prijzenpakket bestaat geheel uit geldprijzen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de organisatie van activiteiten voor gehandicapten, (langdurig) zieken en eenzamen.  

Lees meer...

Ontdek met IVN en Nareka hoe De Kortenhoeff de droge zomer doorkomt

De natuurgidsenvereniging Nareka in Kalmthout en IVN Groene Zoom werken samen bij het organiseren van excursies aan zowel Nederlandse als Belgische zijde van de grens.   Op zondag 8 september 2018 wordt de Kortenhoeff bezocht.  Vertrek om  10.00 uur vanaf de parkeer plaats van Familyland, Groene Papegaai 19, 4631 RX Hoogerheide.   Het gebied Kortenhoeff is ongeveer 100 ha groot en is vanaf 1980 in beheer bij Staatsbosbeheer. Kortenhoeff maakt deel uit van de Brabantse Wal en kent een grote variatie aan terreintypen.  Zowel stuifduinen als natte heide met vennen komen voor. Het ligt binnen de begrenzing van Natura 2000 gebieden. Al  in 1982 werden hier IJslandse pony’s ingezet als grote grazers. Deze dieren kregen later gezelschap van de Hollandse land geit. De laatste jaren wordt de begrazing  uitgevoerd door kudde schapen met herder. Staatsbosbeheer heeft in 1995 en in 2005 veel bomen gekapt, waarbij vooral fijnsparren, Corsicaanse dennen en populieren werden verwijderd. Verder

Lees meer...

Creativiteit

Als ik er de boeken op na sla kom ik uit op “scheppend vermogen” het vermogen tot creëren.   Het maken.   Omdat een taal leeft zien we ook hier dat er een andere betekenis is gegroeid betreffende het woord   creativiteit.   We kennen allemaal de kreet “creatief boekhouden” of “daar moet je een beetje creatief mee   omgaan” of “vul dat maar creatief in”.   De betekenis heeft veel meer te maken met anders denken. Vrij denken. Zonder rekening te houden   met allerlei maatschappelijke waarden.   In ons hoofd kunnen alles denken wat we maar willen zonder daar anderen mee te kort te doen.   Of concepten bedenken die nog niet bestaan.   Sommige mensen gebruiken deze ruimte heel natuurlijk, de meeste echter zijn zelfs in hun denken   belast met maatschappelijk waarden.   Als je eenmaal de ruimte hebt ontdekt van het vrije denken gaat er een wereld voor je open.   Wanneer ik weer een nieuw object wil gaan maken zijn meerdere processen waar dat vrije denken   wordt gebruikt.   Bij het draaien van

Lees meer...

Wie maakt het verschil en wordt bibliotheekvrijwilliger?

Bibliotheek VANnU is voor de kernvestigingen, in de gemeente Halderberge, Moerdijk en Roosendaal op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om het visitekaartje te worden van deze huiskamer en naast het opruimen van materialen ook als gastvrouw/gastheer op te kunnen treden.   Bibliotheek VANnU is voor veel klanten een huiskamer van de gemeente waar iedereen het fijn vindt om een boek te zoeken, iemand te ontmoeten of er te studeren en iets te leren.   Een vrijwilliger is een gastheer/gastvrouw en zorgt u er voor dat een bezoek een prettige ervaring is voor de klant. Hij of zij helpt hen bijvoorbeeld met het uitsorteren en opruimen van teruggebrachte materialen. Daarnaast houdt een vrijwilliger de tijdschriften bij en zorgt u er voor dat de bibliotheek er opgeruimd en aantrekkelijk uit ziet. Hij of zij verwijst klanten door naar de centrale bibliotheek bij inhoudelijke vragen en ondersteunt bij te organiseren activiteiten. Een vrijwilliger ontvangt

Lees meer...

Tafeltennisclub zoekt jeugdleden

Bij de Steenbergse tafeltennisclub T.C.S. starten komende week weer alle trainingen. Een mooie gelegenheid voor nieuwe leden om dan in te stromen of toch zeker om eens kennis te maken met deze tak van sport en met de club.   Vooral jeugdleden zijn van harte welkom, zij trainen op dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur. Vooral voor jeugd, zowel jongens als meisjes, van 8 t/m 11 jaar is er dan voldoende plek. Oudere jeugd mag natuurlijk op deze dagen en tijden ook komen. Tafeltennis is een spel, waarbij snel reactievermogen een eerste vereiste is. Op de trainingen wordt uiteraard een goede techniek geleerd, zodat men al snel wedstrijden kan gaan spelen.  En ongetwijfeld zal men dan ervaren hoe leuk deze sport is, de wedstrijden worden namelijk slechts zelden afgelast. Daarnaast is de sfeer erg goed en houdt men vaak nog vrienden over, ook bij de tegenstanders. De eerste drie trainingen kan men

Lees meer...

Quiz ‘t wel

Op zaterdag 22 september wordt in het Cromwiel de vierde quiz voor mensen van 50 jaar en ouder gehouden onder de titel ‘Quiz ’t wel’. Door omstandigheden kon deze dit jaar in april geen doorgang vinden.   Belangrijkste doel van deze middag is om in een gezellige sfeer te kijken wat er allemaal nog in ons geheugen opgeslagen zit. Evenals vorige jaren zijn de vragen afgestemd op een breed publiek in de leeftijd van 50 jaar of ouder. En door tijdig een joker in te zetten, kan men zelf zorgen dat een sterk onderdeel extra wordt beloond. Het aantal behaalde punten in die ronde wordt dan namelijk verdubbeld. Als datum is voor een zaterdag gekozen, dan kunnen zowel gepensioneerden als mensen die nog werken uit deze leeftijdsgroep deelnemen. In de quiz komen een achttal verschillende onderwerpen aan de orde. Over elk onderwerp worden tien vragen gesteld, die per vraag steeds twee

Lees meer...

Subcategorieën

DE KRANT REGIO WOUW 16 AUGUSTUS 2018 (758)