DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeente Roosendaal lanceert Regionaal Energieloket voor haar inwoners en start met zonnepanelenactie

Vanaf heden kunnen de inwoners van Roosendaal terecht op www.regionaalenergieloket.nl/roosendaal voor alle informatie rondom energiebesparing en verduurzaming van woningen. De gemeente heeft een abonnement genomen op dit loket om haar inwoners te voorzien van vrijblijvende informatie. Wethouder Klaar Koenraad: ‘Middels het Regionaal Energieloket willen wij onze inwoners informeren over wat zij kunnen doen aan de verduurzaming van hun woning. Ook bieden we onze lokale initiatieven, zoals de STER, een plek op ons loket. Hiermee bundelen we alle informatie op het gebied van energiebesparing op één plek. Hiermee proberen we energiebesparing makkelijker en toegankelijker te maken. Samen werken we aan een duurzaam Roosendaal’. Op de website van het Regionaal Energieloket kan u als inwoner van de gemeente Roosendaal informatie vinden over hoe u uw woningen kunt verduurzamen. Denk hierbij aan informatie over bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen, maar ook informatie over subsidiemogelijkheden, lokale initiatieven en vakspecialisten in uw buurt. Ook kunt u telefonisch contact

Lees meer...

Onderhoud N262 Roosendaal – Belgische grens

In opdracht van Provincie Noord-Brabant voert Heijmans Infra Regio Zuidwest onderhoud uit aan het asfalt van de provinciale weg N262. De N262 zal vanaf de onderdoorgang Churchillpoort  in Roosendaal tot de Belgische grens geheel afgesloten worden. Dit is noodzakelijk zodat de onderhoudswerkzaamheden  veilig en conform de eisen kunnen worden uitgevoerd.   De werkzaamheden vinden plaats: Vrijdag 15 oktober 2021 – vanaf 19.00 uur t/m (uiterlijk) maandag 18 oktober 2021 – 05.00uur (als reserveweekend hanteren we het weekend van vrijdag 29 oktober 2021 t/m maandag 1 november 2021). De Rotondes Nispenseweg en Heijbeeksestraat zullen voor het overstekend plaatselijk verkeer gedurende de gehele werkperiode toegankelijk zijn vanaf 06.00uur tot 18.00uur en worden daarna afgesloten om de werkzaamheden te kunnen uit voeren.   Let wel: de werkzaamheden kunnen enkel doorgaan mits de weersomstandigheden dit toe laten.

Lees meer...

Sint Nicolaasvereniging houdt kledinginzameling

De Sint Nicolaasvereniging Wouw gaat weer haar halfjaarlijkse kledinginzameling houden op maandagavond 18 oktober en dinsdagavond 19 oktober a.s.   Men kan tussen 18.00 en 20.00 uur hun oude kleding, schoenen en tassen inleveren bij de Fa. Borghouts, Roosendaalsestraat 57 in Wouw. Let op, geen kussens, dekbedden tafellakens en gordijnen. Mensen die kleding hebben maar niet in de gelegenheid zijn om deze af te geven kunnen bellen naar tel. 06-13173688, waarna de kleding zal worden opgehaald. De Sint Nicolaasvereniging Wouw verzorgt al vele jaren de ontvangst en de activiteiten van Sinterklaas en zijn Pieten in Wouw. Met de opbrengst van deze kledinginzameling organiseert de vereniging activiteiten voor de kinderen.

Lees meer...

Zonnebloem Wouw/Wouwse Plantage zoekt vrijwilligers

De Zonnebloem afdeling Wouw/Wouwse Plantage zet zich in voor dorpsbewoners met een lichamelijke beperking door hen huisbezoeken te brengen en ontspanningsactiviteiten aan te bieden. Huisbezoek   Door het toenemend aantal  gasten, met name doordat mensen steeds langer zelfstandig in hun huis blijven wonen, is er bij de afdeling dringend behoefte aan nog meer vrijwilligers met name voor het bezoekwerk. Deze mensen zijn zo blij en dankbaar met een praatje. Zeker nu in deze tijd de contacten nog beperkt zijn voor deze kwetsbare groep zijn ze zeer vereerd met persoonlijke aandacht.  Ontspanningsactiviteiten Nu de coronamaatregelen weer versoepeld zijn, staan er weer enkele ontspanningsmiddagen op het programma voor dit jaar zoals een bingo, presentatiemiddag en kerstviering.  Nieuwe vrijwilligers gezocht De inzet als vrijwilliger bij de afdeling  levert je nieuwe contacten met gasten en vrijwilligers op, maar vooral dankbare gasten. Wil je je inzetten voor de medemens, al is het maar een uurtje per maand om het huidige vrijwilligersteam te versterken

Lees meer...

Grachtenproject Kasteel van Wouw verloopt vlot

De firma Bartels uit Heerle voert het grachtenproject van het Kasteel van Wouw vlot uit. De binnengracht is helemaal gereed en de buitengracht, die veertig meter breed moet worden, wordt ook zichtbaar. Ondertussen is er ook veel belangstelling voor de rondleidingen die plaats vinden op de Kasteelweide op zaterdag. Dan kunnen niet alleen de funderingen van de gebouwen bekeken worden, maar zijn er ook vrijwilligers van de stichting aan de slag. Wie een keer aan wil sluiten bij die rondleidingen kan

Lees meer...

Informatiebijeenkomst over nieuwe wetgeving voor verenigingen en stichtingen

De Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal houdt op maandagavond 4 oktober een informatiebijeenkomst over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli 2021 van kracht is geworden.   Deze wetgeving kan consequenties hebben voor (de besturen van) verenigingen en stichtingen. De wet handelt over zaken zoals bijvoorbeeld de taakstelling van een bestuur, de aansprakelijkheid van bestuursleden en besluitvorming door bestuursleden. Het is niet uitgesloten dat regelgeving binnen een organisatie op de nieuwe wetgeving moet worden afgestemd. Voor de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal is de nieuwe wetgeving aanleiding een informatiebijeenkomst hierover te organiseren voor met name verenigingen en stichtingen die verbonden zijn aan het sociaal domein binnen de gemeente Roosendaal. De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 4 oktober aanstaande, aanvang 19.30 uur. Mevrouw Mariëtte van Kreij van het gelijknamige notariskantoor uit Roosendaal is bereid gevonden tijdens de bijeenkomst uitleg over de nieuwe wetgeving te geven. Zij zal daarbij ingaan op

Lees meer...

Subcategorieën

DE KRANT REGIO WOUW 22 SEPTEMBER 2021 (794)